NETWORK

مقالات به روز و تخصصی شبکه

هبود کارآيي روش های انتشار اطلاعات در شبکه هاي حسگر بيسيم از طريق تجميع اطلاعات


http://www.ece.ualberta.ca/~ardakani/group/images/sensors.png


يکي از مسايل مهم و چالش برانگيز در شبکه هاي حسگر مساله انرژي و دوره زندگي گره ها در شبکه است. براي افزايش طول عمر گره ها مي توان از روش هاي متفاوتي استفاده کرد که يکي از اين روش ها توازن بار در بين گره هاي شبکه، در هنگام انتقال داده ها در بين گره هاي منبع و مقصد است. براي اين منظور مي توان از روش هاي مسير يابي چند مسيره استفاده کرد. الگوريتم مسيريابي هدايت شده، يکي از روشهاي مطرح درشبکه هاي حسگر مي باشد که يک الگوريتم داده محور است. در اين الگوريتم اطلاعات مسيريابي به صورت محلي در داخل گره هاي شبکه، ذخيره مي شوند بنابراين در اين روش، اطلاعات سراسري در مورد مسير وجود ندارد. همين امر باعث شده که تشکيل مسير هاي چندگانه مناسب بين گره هاي مبدا و مقصد، نسبتاٌ پيچيده و دشوار باشد. مشکل ديگر اين الگوريتم مسيريابي بين گره هاي منبع و سينک به صورت مجزا مي باشد که اين کار بخش موجب به هدر رفتن بخش عمده اي از منابع شبکه مي شود. براي رفع اين مشکل يک روش خوشه بندي پيشنهاد شده که در اين روش يک سينک مجازي در نزديکي گره هاي نزديک به هم، جمع آوري اطلاعات از منابع و ارسال آنها به گره سينک را بر عهده مي گيرد.

در اين پايان نامه روش ODCP جهت خوشه بندي و الگوريتم MDD جهت چند مسيره کردن الگوريتم انتشار هدايت شده، پيشنهاد و بررسي شده اند و همچنين روشهايي براي ايجاد کردن توازن بار بين گره هاي مبدا و مقصد، از طريق توزيع ترافيک داده هاي منتقل شده بين گره مبدا و مقصد به صورت غيريکنواخت، پيشنهاد شده است و در نهايت نتايج بدست آمده را از طريق شبي هسازي ارزيابي شده اند. نتايج شبيه سازي نشان مي دهند که روشODCP مي تواند مدت برقراري اتصال را تا دو برابر افزايش دهد و تعداد بسته هاي از دست رفته بر اثر تصادم نيز کاهش پيدا خواهد کرد. البته در اين روش ميزان تاخير رسيدن بسته هاي داده هاي اکتشافي به مقصد به دليل فاز اوليه انتخاب سينک مجازي، افزايش خواهد يافت. روش MDD نيز ميزان افزايشي تا چند برابر را در طول مدت برقراري اتصال در بر خواهد داشت و علاوه بر اين، ميزان تاخير در اين روش کاهش قابل توجهي پيدا خواهد کرد و همچنين داده ها با نرخ بالاتري نسبت به الگوريتم انتشار هدايت شده قابل ارسال مي باشند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر 1391ساعت 18:37  توسط ولایتی  | 

سيستم هاي خانه هوشمند

شبكه خانه هوشمند شامل زير سيستم هاي ناهمگون است كه نيازمند برقراري ارتباط و تبادل داده با يكديگرند تا بتوانند با هم همكاري داشته باشند و وظايف مشترك را به درستي اجرا نمايند. در اين رابطه دو مسئله وجود دارد: اول برقراري ارتباط بين سيستم ها و دوم همكاري و انجام وظايف مشترك است. در اين پروژه به بررسي و مقايسه ي تكنولوژي هاي ارتباطي خانه هوشمند و ميان افزارها و تكنولوژي هاي به كار رفته براي ايجاد همكاري در ميان سيستم هاي خانه هوشمند پرداخته ايم. خانه هوشمند مجموعه اي از تكنولوژي ها و سرويس ها در شبكه اي خانگي براي بهبود كيفيت زندگي است. كه در سال هاي اخير بسيار گسترش يافته و به جزء جدايي ناپذير تمامي ساختمان هاي مسكوني و غير مسكوني تبديل شده است. تكنولوژي كه چه از نظر بهبود كيفيت زندگي و چه از نظر صرفه جويي در مصرف انرژي بسيار سودمند است. تكنولوژي خانه هوشمند بيشتر از يك ده است كه مفهوم شبكه وسايل و تجهيزات را در خانه معرفي كرده است. بيشتر ابزارهايي كه در سيستم هاي كامپيوتري استفاده مي شوند مي توانند در سيستم خانه هوشمند مجتمع سازي شوند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر 1391ساعت 18:35  توسط ولایتی  |